Wie zijn wij

Wij zijn Kwadrant Arbo, een adviesbureau op het gebied van verzuimbegeleiding, arbeidsomstandigheden en gezondheidsmanagement.

Kwadrant Arbo zal u als werkgever ondersteunen, adviseren en coachen op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter.

De juiste investering in goede arbeidsomstandigheden, ergonomie en welzijn van het personeel zal het rendement van uw organisatie ten goede komen. Dit geldt voor zowel preventieve maatregelen van bedrijfsgezondheidszorg als voor aandacht voor verzuimende medewerkers in de organisatie.

Daarnaast zorgen we samen voor een prettige werksfeer en enthousiaste medewerkers, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor – en zich bewust is van – zijn of haar eigen gezondheidsgedrag.

De vertrouwensrelatie met de werkgever vormt de basis voor een succesvolle samenwerking. We kijken graag samen met werkgever en werknemer naar een gezonde en duurzame inzetbaarheid, waarbij meerdere aspecten zoals vertrouwensrelatie, optimale communicatie, korte lijnen, persoonlijke aandacht, arbeidsverhoudingen en preventie centraal staan.

Als werkgever is het uiteraard mogelijk om rechtstreeks contact te hebben met ons inzetbaarheidsteam. Onze professionals hebben een brede expertise, veel ervaring en kennis van Wetgeving op diverse fronten binnen de Arbodienstverlening.

Ons team bestaat uit:

  • Bedrijfsartsen en Arbo-artsen
  • Arbo-verpleegkundigen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Backoffice

Daarnaast werken we met meerdere andere deskundigen (o.a. registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie, arbo-adviseur, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids-e en organisatiedeskundige, vertrouwenspersoon, mediator) die net als Kwadrant Arbo staan voor dezelfde visie:

  • Werken met korte lijnen
  • Goede communicatie
  • Vast aanspreekpunt
  • Flexibiliteit
  • Intensieve samenwerking en regelmatig overleg met de werkgever en werknemer

Benieuwd of Kwadrant Arbo bij jouw bedrijf past?

Neem dan contact met ons op. Bel (0850) 47 30 09 of mail naar info@kwadrant-arbo.nl