Medische keuringen

Een goede gezondheid is de basis voor een goed leven en een goede baan. Daarom zorgen we goed voor ons lichaam. Maar niet alleen wijzelf willen weten hoe gezond we zijn, soms willen anderen dat ook. Voor sommige beroepen geldt dat er specifieke eisen worden gesteld aan een werknemer om de functie te kunnen uitoefenen.

  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
  • Health Checks
  • CBR keuring rijbewijs C (vrachtwagen)
  • CBR keuring rijbewijs D (bus)
  • Taxikeuring;
  • Medibus keuring;
  • Bodem Sanering keuring A, B of C.
  • Overige keuringen op aanvraag

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is erop gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen.  Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur of per e-mail info@kwadrant-arbo.nl

Benieuwd of Kwadrant Arbo bij jouw bedrijf past?

Neem dan contact met ons op. Bel (0850) 47 30 09 of mail naar info@kwadrant-arbo.nl