Risico – inventarisatie & evaluatie

Bijna elk bedrijf is wettelijk verplicht om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen door middel van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), inclusief een plan van aanpak. RI&E staat voor het inventariseren en evalueren van de risico’s op uw werkvloer en is verplicht voor alle werkgevers (zzp’ers uitgezonderd). Het is de basis voor preventiemaatregelen. In een organisatie met complexe arbeidsomstandigheden en hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s is dit een nog belangrijkere basis. Advies en preventie voor die omstandigheden zijn onze specialiteit.

Wat doet Kwadrant Arbo voor u?
Wij kunnen het volledige traject voor u regelen of gedeeltelijk.

Wij beginnen een RI&E met een gedetailleerde evaluatie van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie. Vervolgens categoriseren we samen met u de risico’s in de prioriteiten hoog, middel en laag. Denk bijvoorbeeld aan het identificeren van gevaarlijke werkplekken, processen en situaties. Op basis van de evaluatie en prioritering schrijven we een oplossingsgericht plan van aanpak, waarin we actiepunten en een tijdpad opnemen. Daarnaast brengen we functieprofielen in kaart met daarbij horende risicoprofielen. Dit met name voor de functies met een hoge werk- en veiligheidsdruk.

Heeft u al enige tijd een RI&E of zijn er wijzigingen doorgevoerd binnen de organisatie? Laat uw RI&E dan weer updaten. Wij helpen u graag om de arbeidsomstandigheden te revalueren en uw maatregelen tegen het licht te houden

Bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E moet u zich laten bijstaan door een gecertificeerde deskundige of arbodienst. Tenzij u maximaal 25 werknemers in dienst heeft, die meer dan 40 uur per week arbeid verrichten, dan bent u daarvan vrijgesteld. U moet dan wel gebruik maken van een erkend branchemodel, opgenomen in de CAO (zie www.rie.nl). Ook hier kunnen wij u in begeleiden.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan met ons contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur of per e-mail info@kwadrant-arbo.nl

Benieuwd of Kwadrant Arbo bij jouw bedrijf past?

Neem dan contact met ons op. Bel (0850) 47 30 09 of mail naar info@kwadrant-arbo.nl