Risico – inventarisatie & evaluatie

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een risico-inventarisatie en –evaluatie, kortweg RI&E, en moet schriftelijk worden vastgelegd: zowel de inventarisatie van de risico’s, de evaluatie daarvan én het plan van aanpak dat daaruit volgt.

Volgens de arbowet dient u als onderneming een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren, met als doel de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden planmatig te beheersen. Naast het feit dat RI&E wettelijk verplicht is, kan het een bedrijf ook veel opleveren. Mensen die in goede arbeidsomstandigheden werken zijn vaak meer tevreden en minder snel ziek.

U kunt uw RI&E zelf opstellen, of gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten.

Wilt u hier meer informatie over?

Neem dan met ons contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur of per e-mail info@kwadrant-arbo.nl

Benieuwd of Kwadrant Arbo bij jouw bedrijf past?

Neem dan contact met ons op. Bel (0850) 47 30 09 of mail naar info@kwadrant-arbo.nl